Έντονη κινητικότητα για άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και την άσκηση πίεσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τη κυβέρνηση για δημιουργία αυτοτελών πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπου θα εντάσσονται οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί πάνω στο αντικείμενο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών τονίζει πως το Υπουργείο Παιδείας \κατέθεσε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης το 2017 για την δημιουργία Πίνακα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με στόχο την αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη αξιοποίησης της εξειδικευμένης γνώσης μας στον ευαίσθητο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.