Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής 2024

Τα Δημόσια Πανεπιστήμια μέσω των Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ τους προσφέρουν εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης για αναπληρωτές ή μόνιμους εκπαιδευτικούς και γενικώς για απόφοιτους καθηγητικών σχολών και παιδαγωγικών τμημάτων που θέλουν να εργαστούν στην δημόσια Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με την μεγαλύτερη εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον φορέα Κάταρτισης ΕΚΕΚ επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους προσφέρουν τη μέγιστη μοριοδότηση σε διορισμούς και προσλήψεις.

Τα εξ αποστάσεως σεμινάρια του Πανεπιστημίου Πατρών πάνω στα Παιδαγωγικά και στην Ειδική Αγωγή μοριοδοτούν τα μέγιστα για τους Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για το 2024 με βάση τη νομοθεσία.

Επιμορφωτικά προγράμματα στα Παιδαγωγικά και στην Ειδική Αγωγή – Χαρακτηριστικά

  • Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα (εσείς διαβάζετε όποτε θέλετε)
  • Παρέχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Παρέχουν τη μέγιστη μοριοδότηση
  • Είναι αποκλειστικά 9μηνα (και όχι 7μηνα) ώστε να καλύπτουν σε περίπτωση που αλλάξει η νομοθεσία
  • Παρέχουν μονάδες πιστωτικές μονάδες ECTS

Πότε ξεκινούν

Ξεκινούν κάθε μήνα και υλοποιούνται από πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (ΟΣΚΤ) με πλήρη γραμματειακή υποστήριξη από τον οργανισμό ΕΚΕΚ.

Πότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μοριοδότηση

Οι πρώτοι πίνακες εκπαιδευτικών ανοίγουν το 2025 και αυτό σημαίνει πως η έναρξη στους επόμενους μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο) είναι κομβικοί ώστε να  προλάβετε το άνοιγμα των πινάκων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής για να μοριοδοτηθείτε

Οι πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης θα ανοίξουν αρχές του 2026.

Ποια είναι τα προγράμματα που μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς που ξεκινούν 29 Απριλίου

Είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ – Τι πρέπει να προσέχω για να πάρω πτυχίο που να μετράει;

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών επειδή πραγματοποιούνται από δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ καθώς παράλληλα είναι πάνω από 7 μήνες και 300 ώρες. Μάλιστα είναι 9μήνες και 400 ώρες και πάνω ώστε να οι εκπαιδευτικοί να έχουν μαξιλαράκι σε περίπτωση αλλαγών.

Εδώ να τονίσουμε πως πολύ σημαντικό είναι πως το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει Παιδαγωγικό τμήμα

Τι είναι το Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και τα ECTS

Το Πιστοποιητικό επιμόρφωσης που λαμβάνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών πέρα της μοριοδότησης που δίνει σε προσλήψεις αναπληρωτών, διορισμούς εκπαιδευτικών, προσλήψεις ΣΔΕ και κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και απ’ όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. λόγω των πιστωτικών Ευρωπαϊκών μονάδων ECTS

Γιατί είναι σημαντικό να έχεις ένα και παραπάνω σεμινάρια;

Πέρα από την παιδαγωγική και ακαδημαϊκή κατάρτιση, τα σεμινάρια παρέχουν μοριοδότηση. Η τάση είναι τα κριτήρια στο προσοντολόγιο να αυξάνονται (δείτε για παράδειγμα κρίσεις στελεχών και προσλήψεις σε ΣΔΕ)

Το να κάνετε από ένα σεμινάριο αποτελεί σοβαρό μαξιλαράκι σε περίπτωση αλλαγής νόμου.

Ποια άλλα προγράμματα αφορούν τους εκπαιδευτικούς και τους δίνουν έξτρα Μοριοδοτόση

Για να προσληφθείς στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας πρέπει πλέον να πάρεις 2 προγράμματα (Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ) που δίνουν και τα 2 μαζί 4 μόρια!

Μπορείτε να τα δείτε εδώ

Πώς αλλιώς μπορείτε να μοριοδοτηθεί ένας εκπαιδευτικός πέρα από τα σεμινάρια

Ένας εκπαιδευτικός μπορεί γρήγορα και εύκολα να συγκεντρώσει έξτρα μόρια (18 + μόρια) με τα παρακάτω

  • Πιστοποίηση Αγγλικών + 7 μόρια (Δείτε εδώ)
  • Πιστοποίηση Ισπανικών ή Ιταλικών + 7 μόρια (Δείτε εδώ και εδώ)
  • Πιστοποίηση Υπολογιστών + 4 μόρια  (Δείτε εδώ)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΕΠ