Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξ αποστάσεως Προετοιμασία

Το ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ μετά την επιτυχία των εκπαιδευόμενών του στον Διαγωνισμό 2Γ/2022 πραγματοποιεί νέο κύκλο για την καλύτερη και πιο έγκυρη εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ που αφορά τους χιλιάδες διορισμούς στο Δημόσιο για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε όλο το δημόσιο σε δήμους, περιφέρειες, φορείς, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, οργανισμούς κλπ.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ παρέχει εξ αποστάσεως πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας μέσω τηλεκατάρτισης υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή δημόσιου Πανεπιστημίου  ώστε να μπορέσετε εύκολα να προετοιμαστείτε σωστά για να πετύχετε στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Η κορυφαία εξ αποστάσεως προετοιμασία στην Ελλάδα υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή Πανεπιστημίου

Το ​​​​Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) το οποίο συνεργάζεται στην κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων με δημόσια Πανεπιστήμια όπως το κορυφαίο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου εξ αποστάσεως  μαθήματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Η Εξ αποστάσεως  προετοιμασία που πραγματοποιεί το ΕΚΕΚ καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΥΛΗ (και τις 17 ενότητες) και εμπεριέχει εκπαιδευτικό υλικό, 1000 ερωτήσεις, βιντεοσκοπημένα μαθήματα και σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας

Αποτελεί το κορυφαίο εξ αποστάσεως πρόγραμμα στην Ελλάδα για να είστε έτοιμοι για να γράψετε υψηλό σκορ

Με την εποπτεία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, κου Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, κου Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Τι περιλαμβάνει η εξ αποστάσεως προετοιμασία του ΕΚΕΚ

– Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις ενότητες εξέτασης του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού
– Η ύλη κάθε ενότητας εξέτασης διαρθρωμένη σε κεφάλαια, σε συνοπτική και εύληπτη μορφή
– Βιντεομαθήματα -Webinar
– Τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας
– Σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας
– Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη
– Σημειώσεις καθηγητών
–  Πρακτική εξάσκηση με ερωτήσεις απαντήσεις όπως θα γίνει στην εξέταση
-Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών
– Συνεχής ανατροφοδότηση
– Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο για συνεχή εντατική προετοιμασία και για διάβασμα όποτε εσείς θέλετε μέσα στις ημέρες του προγράμματος
– Μπορούν να διαβάζουν όποτε θέλουν

Πότε ξεκινάει

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου και είναι νέο  πρόγραμμα που παρέχει και ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ