2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξ αποστάσεως Προετοιμασία

Το ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ μετά την επιτυχία των εκπαιδευόμενών του στον Διαγωνισμό 2Γ/2022 πραγματοποιεί ξανά  εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ που έρχεται

Ο 2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ αφορά τους χιλιάδες διορισμούς στο Δημόσιο για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε όλο το δημόσιο σε δήμους, περιφέρειες, φορείς, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, οργανισμούς κλπ.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ παρέχει εξ αποστάσεως πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας μέσω τηλεκατάρτισης υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή δημόσιου Πανεπιστημίου  ώστε να μπορέσετε εύκολα να προετοιμαστείτε σωστά για να πετύχετε στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Τα μαθήματα εξέτασης – Αποκτήστε όλη την ύλη

Τα μαθήματα είναι

  • Γενικές Γνώσεις
  • Δεξιότητες και εργασιακή αποτελεσματικότητα

μαθήματα διαγωνισμού ασεπ

Η κορυφαία εξ αποστάσεως προετοιμασία στην Ελλάδα υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή Πανεπιστημίου

Το ​​​​Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) το οποίο συνεργάζεται στην κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων με δημόσια Πανεπιστήμια όπως το κορυφαίο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει στις 27 Μαΐου εξ αποστάσεως  μαθήματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Η Εξ αποστάσεως  προετοιμασία που πραγματοποιεί το ΕΚΕΚ καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΥΛΗ (και τις 17 ενότητες) και εμπεριέχει εκπαιδευτικό υλικό, 1000 ερωτήσεις και σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας

Αποτελεί το κορυφαίο εξ αποστάσεως πρόγραμμα στην Ελλάδα για να είστε έτοιμοι για να γράψετε υψηλό σκορ

Με την εποπτεία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, κου Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, κου Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Τι περιλαμβάνει η εξ αποστάσεως προετοιμασία του ΕΚΕΚ

– Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις ενότητες εξέτασης του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού
– Η ύλη κάθε ενότητας εξέτασης διαρθρωμένη σε κεφάλαια, σε συνοπτική και εύληπτη μορφή
– Τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας
– Σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας
– Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη
– Σημειώσεις καθηγητών
–  Πρακτική εξάσκηση με ερωτήσεις απαντήσεις όπως θα γίνει στην εξέταση
-Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών
– Συνεχής ανατροφοδότηση
– Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο για συνεχή εντατική προετοιμασία και για διάβασμα όποτε εσείς θέλετε μέσα στις ημέρες του προγράμματος
– Μπορούν να διαβάζουν όποτε θέλουν

Πότε ξεκινάει

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 27 Μαΐου και είναι νέο πρόγραμμα που παρέχει και ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

 

Αναλυτικά οι ενότητες των μαθημάτων 

Εσείς διαβάζετε όποτε θέλετε καθώς η προετοιμασία είναι εξ ολοκλήρου ασύγχρονη

Α.Στις γενικές γνώσεις περιλαμβάνονται:
– Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου,
– Θεμελιώδη Δικαιώματα
– Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
– Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
– Δημόσια Πολιτική
– Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (κώδικες!)
– Δημοσιονομική Πολιτική
– ψηφιακή διακυβέρνηση
– Μακροοικονομικά μεγέθη και εθνικοί λογαριασμοί
– Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

Β.Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Αποτελεσματικότητα στην εργασία
– Γλωσσικός Συλλογισμός
– Αριθμητικός Συλλογισμός
– Δεξιότητες Ανάλυσης
– Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
– Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
– Αποτελεσματικότητα εργασίας
– Ποιότητα εργασίας