Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

 • Ημ. Έναρξης: 24/06/2024
 • Εγγραφές έως: 25/06/2024
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά το πρώτο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα αποκλειστικά πάνω στο ChatGPT σε Ελλάδα και Ευρώπη ανακοινώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-learning) διάρκειας 4 μηνών στην Τεχνητή Νοημοσύνη το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη (“hands on”) πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία, στις εφαρμογές και Τεχνικές A.I. σε πραγματικά προβλήματα και την αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Ηρώ Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη με αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη

Στο τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα λάβουν Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS! Πέρα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους θα έχουν στα χέρια τους ένα από τα πρώτα στον κόσμο Πανεπιστημιακά Πιστοποιητικά πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χαρτί που αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα σε όλους τους κλάδους στον Ιδιωτικό τομέα

Το πρόγραμμα διεισδύει στην τεχνητή νοημοσύνη σε συσχέτιση με το machine learning, τα νευρωνικά δίκτυα, το deep learning πάνω σε πρακτικά προβλήματα.

Ιδιαίτερη βάση δίνεται στο Pytorch

Εξειδίκευση Επαγγελματιών όλων των κλάδων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόγραμμα εξειδικεύει επαγγελματίες όλων των κλάδων καθώς οι επιμορφούμενοι  θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση βασικών τομέων της Τεχνητής Νοημοσύνης και πρακτική εμπειρία που θα είναι ικανοί να εντάξουν στην καθημερινότητά τους σε κλάδους όπως

 • Οικονομία
 • Διαφήμιση – Digital Marketing
 • Νομικός κλάδος
 • Τουρισμός
 • Management – Διοίκηση
 • Γραμματειακή υποστήριξη, customer service, support
 • Δημιουργία Περιεχομένου
 • Πληροφορική
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ναυτιλία
 • Μηχανικοί
 • Περιβάλλον – Ενέργεια

Με την ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να αξιολογούν και να βελτιώνουν συστήματα AI, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Σε απόφοιτους όλων των ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Σε εργαζόμενους – επαγγελματίες
 • Σε Εταιρίες και οργανισμούς που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Σε επαγγελματίες και στελέχη που επιθυμούν να επαληθεύσουν και να πιστοποιήσουν την αξιοπιστία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούν.
 • Σε επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την καθορισμό πολιτικών και κανονισμών σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και επιθυμούν να θεσπίσουν πρότυπα και πιστοποιητικά συστήματα για τον τομέα.
 • Σε επαγγελματίες όλων των κλάδων (οικονομία, υγεία, τουρισμό, εκπαίδευση, νομική, διοίκηση, μηχανικοί, ναυτιλία κ.α.)

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά σε:

• Ανάπτυξη αλγορίθμων και μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων και μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ή εφαρμογών.
• Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης σε πρακτικά προβλήματα: Εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές, όπως αυτοματοποίηση διεργασιών, κατανόηση και σύνθεση κειμένου, κατανόηση και αυτόματη επεξεργασία εικόνας, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση.
• Ανάλυση δεδομένων: Ανάλυση και εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Επίλυση προβλημάτων και διόρθωση σφαλμάτων: Παρακολούθηση, εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Συνεργασία με ομάδες εργασίας: Συνεργασία με άλλους ειδικούς, μηχανικούς λογισμικού, επιστήμονες δεδομένων και άλλα μέλη της ομάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Ενημέρωση και έρευνα: Παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια και διαβάσματα, καθώς και ενημέρωση της ομάδας για τις νέες τεχνικές και τις βέλτιστες πρακτικές

Μέθοδος

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης Moodle.

 

Δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ του προγράμματος με όλες τις Θεματικές και Διδακτικές ενότητες

Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών που ανακοινώνει το 1ο στην χώρα και στην Ευρώπη πανεπιστημιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-learning) πάνω στην Τεχνητή νοημοσύνη το οποίο παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS και είναι αναγνωρισμένο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Το πρώτο 9μηνο Πανεπιστημιακό e-learning με Πιστοποιητικό και ECTS ίσως στον […]

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης

  24/06/2024

 • Εγγραφές έως

  25/06/2024

 • Διάρκεια

  420

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 7μηνο σεμινάριο στην Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 10 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως […]

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

 • Ημ. Έναρξης

  24/06/2024

 • Εγγραφές έως

  25/06/2024

 • Διάρκεια

  300

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 9μηνο σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 24 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές […]

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας

 • Ημ. Έναρξης

  24/06/2024

 • Εγγραφές έως

  25/06/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες