Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας

 • Ημ. Έναρξης: 24/06/2024
 • Εγγραφές έως: 25/06/2024
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 9μηνο σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 24 Ιουνίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Αυτό σημαίνει πως εσείς διαβάζετε όποτε θέλετε.

Τι μόρια παίρνετε με βάση τη νομοθεσία

Με το εν λόγω Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ο επιμορφούμενος λαμβάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
 • Μοριοδότηση σε ΔΙΕΚ

Περιγραφή προγράμματος

Το σεμινάριο “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας” έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης Γλώσσας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό

απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν λάβει Πιστοποιητικό που θα αποδυκνύει τη δυνατότητά τους ως διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα και ως σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη θεωρία της γλωσσοδιδασκαλίας και τις μεθοδολογίες διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, την διδακτική της και την αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εξειδίκευση μεταξύ άλλων πάνω στον γραμματισμό παιδιών Ρομά, προσφύγων, ελληνοπαίδων εξωτερικού αλλά παράλληλα θα καταπιαστούν και στις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία ξένης γλώσσας αλλά και στις έννοιες της διαπολιτισμικότητας

Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων, εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διερευνούν τις μεθόδους και τις τεχνικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη – ξένη γλώσσας.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 400 ωρών και αρθρώνεται σε 9 ενότητες:

1. Ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης
2. Διδακτικές πρακτικές στην ελληνική γλώσσα (προφορικός και γραπτός λόγος)
3. Πολυπολιτισμικότητα – ετερότητα – διαπολιτισμική εκπαίδευση
4. Δίγλωσσοι μαθητές/-τριες – Μαθητές /-τριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο
5. Παιδαγωγική και γραμματισμός παιδιών Ρομά
6. Παιδαγωγική και γραμματισμός παιδιών προσφύγων
7. Παιδαγωγική και γραμματισμός ελληνοπαίδων εξωτερικού
8. Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία ξένης γλώσσας
9. Διαγλωσσική Επικοινωνία: Η σύγχρονη προσέγγιση

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με:

 • τις βασικές έννοιες της διδασκαλίας της γλώσσας
 • τα χαρακτηριστικά των δίγλωσσων μαθητών
 • τις πιο σημαντικές και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Οι γνώσεις στα ανωτέρω πεδία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες για την υποστήριξη των μαθητών/ -τριών σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Δείτε εδώ τον οδηγό σπουδών

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

 • Σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν την μέγιστη μοριοδότηση για διορισμούς και προσλήψεις στην εκπαίδευση
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων
 • Σε ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες που εμπλέκονται ή πρόκειται να εμπλακούν με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση.
 • Σε αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι/ες θέλουν εξοικειωθούν με θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση.
 • Σε όσους αναπληρωτές ή αδιόριστους θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών – προσλήψεων
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων που θέλουν να διεκδικήσουν στελεχιακές θέσεις και να μοριοδοτηθούν για τις κρίσεις
 • Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ, τάξεις υποδοχής και δομές προσφύγων και να προσεγγίσουν μαθησιακά και κοινωνιολογικά με ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική θεωρία την ένταξη μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα.
Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά το πρώτο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα αποκλειστικά πάνω στο ChatGPT σε Ελλάδα και Ευρώπη ανακοινώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-learning) διάρκειας 4 μηνών στην Τεχνητή Νοημοσύνη το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη (“hands on”) πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία, στις εφαρμογές και Τεχνικές A.I. σε πραγματικά προβλήματα και την αντιμετώπιση σφαλμάτων. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη […]

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

 • Ημ. Έναρξης

  24/06/2024

 • Εγγραφές έως

  25/06/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών που ανακοινώνει το 1ο στην χώρα και στην Ευρώπη πανεπιστημιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-learning) πάνω στην Τεχνητή νοημοσύνη το οποίο παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS και είναι αναγνωρισμένο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Το πρώτο 9μηνο Πανεπιστημιακό e-learning με Πιστοποιητικό και ECTS ίσως στον […]

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης

  24/06/2024

 • Εγγραφές έως

  25/06/2024

 • Διάρκεια

  420

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 7μηνο σεμινάριο στην Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 10 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως […]

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

 • Ημ. Έναρξης

  24/06/2024

 • Εγγραφές έως

  25/06/2024

 • Διάρκεια

  300

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες