Σχολική Ψυχολογία: Η ανερχόμενη Επιμόρφωση Εκπ/κών στην Ελλάδα με 5 μοριοδοτήσεις

Η ανερχόμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μετά την Ειδική Αγωγή είναι η Σχολική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 85% των εκπαιδευτικών που κάνουν ένα σεμινάριο – είτε στην ειδική αγωγή επί το πλείστον – είτε αλλού κάνουν έξτρα την ετήσια επιμόρφωση πάνω στην Σχολική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι λόγοι είναι τρεις

α) Η πενταπλή μοριοδότηση 
β) Οι νέες προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων στα σχολεία
γ) Η ενδυνάμωση του προσοντολογίου με έξτρα σεμινάριο σε περίπτωση αύξησης των μοριοδοτήσεων – έγινε ήδη στις κρίσεις στελεχών και στις προσλήψεις εκπ/κών ΣΔΕ –

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με Πιστωτικές μονάδες ECTS

Ξεκινάει στις 29 Απριλίου  – Αιτήσεις έως 17 Απριλίου

Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα ξεκινάει στις 29 Απριλίου και οι αιτήσεις πραγματοποιούνται έως τις 17 Απριλίου

Εγγραφή γίνεται με μόνο 65 ευρώ. Το πρόγραμμα ΔΕΝ έχει Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και ΚΑΘΟΛΟΥ απουσίες, ΟΥΤΕ εξετάσεις.

Έχει διάρκεια 9 (450 ώρες ).

5 Μοριοδοτήσεις

  • Μοριοδοτεί για διορισμούς Εκπαιδευτικών – 2 μόρια –
  • Μοριοδοτεί για Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών – 2 μόρια –
  • Μοριοδοτεί για κρίσεις στελεχών
  • Μοριοδοτεί για προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων σε ΣΔΕ
  • Μοριοδοτεί εκπαιδευτικούς Τ.Ε. και Δ.Ε. με 10 μόρια

Αιτήσεις εδώ για κατοχύρωση εγγραφής με μόνο 65 ευρώ

Συμπληρώνετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ – ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΔΩ

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της Σχολικής Ψυχολογίας. Ο χώρος της σχολικής ψυχολογίας συνδέεται με άλλα επιστημονικά πεδία, όπως της αναπτυξιακής και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας καθώς και της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης.

Με την αύξηση των προβλημάτων ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών και εφήβων καθώς και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στις σύγχρονες κοινωνίες, ολοένα και περισσότερο αναδεικνύεται η ανάγκη παροχής υποστήριξης σε όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς). Απώτερος στόχος όλων των πρακτικών και των δράσεων που αναπτύσσει η σχολική ψυχολογία είναι η προώθηση της σχολικής ένταξης και της ψυχικής υγείας και η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των παραπάνω πληθυσμών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Σχολική Ψυχολογία- Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου

1. Τι είναι η σχολική ψυχολογία –ιστορική εξέλιξη
2. Ρόλος-Αρμοδιότητες σχολικού ψυχολόγου – Δομές δραστηριοποίησης
3. Ζητήματα ηθικής και Δεοντολογίας- Συνήθη προβλήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ψυχολογική Αξιολόγηση
4. Γενικές αρχές- Αξιολόγηση νοητικού δυναμικού
5. Αξιολόγηση δυσκολιών συμπεριφοράς- συναισθηματικής προσαρμογής
6. Διεπιστημονικός ρόλος- Δεξιότητες Διεπιστημονικής Συνεργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία- Αναπτυξιακές Διαταραχές

7. Νοητική Αναπηρία: Ορισμός, Περιεχόμενο, Αντιμετώπιση
8. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Ορισμός, Περιεχόμενο, Αντιμετώπιση
9. ΔΕΠ-Υ: Ορισμός, Περιεχόμενο, Αντιμετώπιση
10. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες :Ορισμός, Περιεχόμενο, Αντιμετώπιση
11. Η εμπειρία των γονέων- Δυσκολίες και υποστήριξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή

12. Ζητήματα Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής
13. Διαταραχές Διάθεσης (Κατάθλιψη): Περιεχόμενο και Αντιμετώπιση στο σχολικό
πλαίσιο
14. Αγχώδεις διαταραχές: Περιεχόμενο και Αντιμετώπιση στο σχολικό πλαίσιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Θέματα Αναπτυξιακής-Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

16. Οικογένεια (Λειτουργικότητα- Πρακτικές ανατροφής)-Γονεϊκή Εμπλοκή στο σχολείο
17. Έννοια Εαυτού-Αυτοεκτίμηση
18. Κίνητρα μάθησης-Στόχοι επίτευξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο

19. Περιεχόμενο- θεωρητικές προσεγγίσεις
20. Δεξιότητες Συμβουλευτικής
21. Συμβουλευτική με διαφορετικές ομάδες (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες)
όρια συμβουλευτικής σχέσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο

22. Προγράμματα πρόληψης-Φιλοσοφία, Περιεχόμενο, Αποτελέσματα
23. Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ψυχική Ανθεκτικότητα- Καλλιέργεια στο σχολικό
πλαίσιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Προβλήματα συμπεριφοράς-Κατανόηση και αντιμετώπιση

24. Βασικές αρχές τροποποίησης της συμπεριφοράς
25. Εκφοβισμός
26. Εθισμοί- Διαδίκτυο

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

28. Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών
29. Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Κρίσεις – Αποτελεσματική διαχείριση

30. Κρίσεις- Η πανδημία Covid-19 ως κατάσταση κρίσης
31. Πένθος- Ορισμός και Αντιμετώπιση
32.Κακοποίηση- Περιεχόμενο και Αντιμετώπιση

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Διαφορετικότητα – Ετερότητα

34. Υποστήριξη αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολικό πλαίσιο