Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης: 29/07/2024
 • Εγγραφές έως: 24/07/2024
 • Διάρκεια: 420 Ώρες
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών που ανακοινώνει το 1ο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πανεπιστημιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-learning) πάνω στην Τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά για Εκπαιδευτικούς το οποίο παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS και είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Μέσω του προγράμματος θα μάθετε να χρησιμοποιείται (με πρακτικά παραδείγματα) πάνω από 30 εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για το μάθημα, την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Στο τέλος θα λάβετε και το αναγνωρισμένο από το κράτος, το Υπ.Παιδείας και το ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι επιμορφωθήκατε στις παραπάνω εφαρμογές

Το πρώτο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα με Πιστοποιητικό και ECTS ίσως στον κόσμο

Μετά το 1ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στο ChatGPT το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ βρίσκεται ξανά μπροστά από τις εξελίξεις στην επιμόρφωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των ενηλίκων και συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκμάθηση 30 Εφαρμογών Τ.Ν. για το μάθημα, την διδασκαλία και γενικότερα την εκπαίδευση

Μέσω του προγράμματος θα μάθετε να χρησιμοποιείται (με πρακτικά παραδείγματα) πάνω από 30 εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για το μάθημα, την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Στο τέλος θα λάβετε και το αναγνωρισμένο από το κράτος, το Υπ.Παιδείας και το ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι επιμορφωθήκατε στις παραπάνω εφαρμογές

Όσοι ενταχθούν στον κύκλο που ξεκινάει 29 Ιουλίου θα είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα με Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα

Η τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα στο σχολείο και στην Εκπαίδευση

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και οι εφαρμογές αυτής αποτελούν το μέλλον της σχολικής εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της διδακτικής, της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, του σχεδιασμού σχολικών μαθημάτων, της οργάνωσης της τάξης καθώς και της αξιολόγησης της επίδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σχολείο η οποία φέρνει απίθανα εργαλεία τα οποία αλλάζουν την κοινωνία, τον πολιτισμό και συνεπαγωγικά την ίδια την τάξη και την μάθηση

Επίσημες δηλώσεις Υπουργού Παιδείας για την Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και στην εκπαίδευση” ανέφερε πριν ένα μικρό διάστημα ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το πρόγραμμα παρέχει την μέγιστη μοριοδότηση για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών και κρίσεις, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

 • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής)
 • σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ
 • σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης,
 • σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.)
 • σε όποιον ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

Σκοπός

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους/τις επιμορφούμενους/επιμορφούμενες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Μέχρι το τέλος του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/επιμορφούμενες θα έχουν ισχυρά θεμέλια στις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και τις εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση.

Με το πρόγραμμα θα έχουν μάθει την χρήση μίας μεγάλης γκάμας εργαλείων και θα έχουν εξοπλιστεί  Με τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις στάσεις και συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Θεματικές ενότητες

Το 9μηνο πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 420 ωρών και αρθρώνεται σε 17 ενότητες

Οι 17 ενότητες εμπεριέχουν υποενότητες και πάνω από 30 εφαρμογές και εργαλεία Τ.Ν.

 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές
 • Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί και ιστορική αναδρομή για την Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εφαρμογές της ΤΝ στην Εκπαίδευση
 • Η εφαρμογή της ΤΝ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (+ 6 κορυφαία νέα προγράμματα – εφαρμογές)
 • Ωφελιμιστική θεώρηση της χρήσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε ακαδημαϊκές εργασίες (Λογισμικό Turnitin, emaze, Kipper Advanced AI Detector and Humanizer, Deepfake Detection)
 • Κριτική ανάλυση της επίδρασης των εφαρμογών ΤΝ στην ηθική, ποιότητα διδασκαλίας, οικονομία και διοίκηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην διδασκαλία μαθημάτων
 • Εργαλεία σχεδιασμού της διδασκαλίας (Magic School AI, Lesson Plan Generator, Vocabulary based text και πολλά άλλα)
 • Chat GPT (σχεδιασμός μαθημάτων, δημιουργία και διόρθωση ασκήσεων, δημιουργία περιλήψεων και πολλές άλλες εφαρμογές
 • Bing Chat AI και Google Gemini (Bard)
 • OpenAI Chatbots vs Claude
 • Σύγκριση των τριών κορυφαίων chatbots με στιγμιότυπα
 • Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση
 • Υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση εφαρμογών ΤΝ για την ανάλυση και αξιολόγηση των συμπεριφορών των μαθητών / εκπαιδευτικών κατά την μαθησιακή διαδικασία
 • Μελέτη περιπτώσεων ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική Διδακτική
 • Ηθικές ανησυχίες και πιθανοί κίνδυνοι των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση

Δείτε εδώ τον πλήρη οδηγό σπουδών

30 εφαρμογές Τ.Ν.

Εκμάθηση σε πάνω από 30 εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Με το σεμινάριο “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση” θα αποκτήσετε πρακτικές γνώσεις σε πάνω από 30 εξειδικευμένες εφαρμογές AI. Αυτές οι εφαρμογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, από την αυτοματοποίηση της αξιολόγησης και τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι την εξατομίκευση της μάθησης και τη διαδραστική διδασκαλία. Εξοπλίζεστε με σύγχρονα εργαλεία που θα μεταμορφώσουν τη διδασκαλία σας και θα ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών σας.

Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά το πρώτο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα αποκλειστικά πάνω στο ChatGPT σε Ελλάδα και Ευρώπη ανακοινώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-learning) διάρκειας 4 μηνών στην Τεχνητή Νοημοσύνη το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη (“hands on”) πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία, στις εφαρμογές και Τεχνικές A.I. σε πραγματικά προβλήματα και την αντιμετώπιση σφαλμάτων. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη […]

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

 • Ημ. Έναρξης

  29/07/2024

 • Εγγραφές έως

  24/07/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 7μηνο σεμινάριο στην Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 24 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως […]

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

 • Ημ. Έναρξης

  29/07/2024

 • Εγγραφές έως

  24/07/2024

 • Διάρκεια

  300

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 9μηνο σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 24 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές […]

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης – Ξένης Γλώσσας

 • Ημ. Έναρξης

  29/07/2024

 • Εγγραφές έως

  24/07/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες