Πανεπιστημιακό σεμινάριο στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

 • Ημ. Έναρξης: 19/06/2023
 • Εγγραφές έως: 12/06/2023
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με το κορυφαίο στην Ελλάδα Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Coding School του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΕΚΕΚ την πιο ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή επιμόρφωση πάνω στον προγραμματισμό με την γλώσσα Python.

Στο τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν Πιστοποιητικό Πανεπιστημιακής Επιμόρφωσης πάνω στην Python από το κορυφαίο δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για επιμόρφωση στην γλώσσα Python έχει κορυφωθεί καθώς χρησιμοποιείται σε ευρέως σε νέα αλλά και υπάρχοντα μεγάλα προγράμματα διαφόρων εφαρμογών.

Εκτόξευση ζήτησης στην αγορά εργασίας – Υψηλοί μισθοί

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για προγραμματιστές που γνωρίζουν την ταχέως αναπτυσσόμενη γλώσσα προγραμματισμού «Python».

Ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει υψηλές απολαβές για τους developers που γνωρίζουν την γλώσσα. Πολύ μεγάλη ζήτηση υπάρχει πάλι με υψηλούς μισθούς στα πεδία του Machine Learning και του Data Science

Η γλώσσα προγραμματισμού Python δημιουργεί σε όσους την γνωρίζουν μεγάλη ευελιξία καθώς η γλώσσα χρησιμοποιείται σε πλατφόρμες όπως τα Windows της Microsoft, τα MAC, τα Linux ενώ ως γλώσσα μπορεί να ενσωματωθεί σε Java και .NET component

Η Python αποτελεί και γλώσσα αιχμής παρέχοντας λύσεις και εργαλεία και στον τομέα της Ανάλυσης Δεδομένων (data Analysis, big data)

Σκεφτείτε πως το YouTube, Instagram, Dropbox, Reddit, Quora, Spotify και Netflix βασίζονται στην Python.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυριαρχία της Python

Σύμφωνα με όλους τους διεθνείς επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι αυτή με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας και με τη μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά τη χρήση σε επιστημονικά, επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Για παράδειγμα η IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) αναφέρει ότι «η Python κυριαρχεί πλέον ως η de facto πλατφόρμα για νέες τεχνολογίες».

Το γεγονός αυτό είναι εμφανές σε όλες τις στατιστικές που παρακολουθούν τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού, όπως στο ετήσιο παρατηρητήριο της IEEE και στην έρευνα τεχνολογίας του StackOverflow (ιστότοπος αλληλοβοήθειας προγραμματιστών) .

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 190 ώρες και αντιστοιχεί σε 8 ECVET. Περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες (ΘΕ) οι οποίες πραγματοποιούνται σε διάστημα 18 εβδομάδων.

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης

Ο νέος κύκλος του προγράμματος ξεκινάει στις 19 Ιουνίου και οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πραγματοποιούνται έως τις 12 Ιουνίου

Κόστος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Εάν κάνετε εγγραφή έως 12 Ιουνίου θα πληρώσετε για δίδακτρα σύνολο 150 ευρώ

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Πραγματοποιήστε αίτηση εδώ και εκπρόσωπος του προγράμματος θα σας καλέσει για ενημέρωση

Θεματικές Ενότητες

Θεματική ΕνότηταΘεματικές Υποενότητες
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με PythonΕισαγωγή στην Python
Μεταβλητές, τελεστές και πράξεις
Είσοδος, έξοδος και συμβολοσειρές
Δομές ελέγχου και επανάληψης – Αποσφαλμάτωση
Προχωρημένος προγραμματισμός με PythonΔομές Δεδομένων
Δομημένος Προγραμματισμός – Συναρτήσεις
Διαχείριση αρχείων
Εβδομάδα Μελέτης
Δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών με Python – Πρακτικές ΕφαρμογέςΠρώτη εφαρμογή
Δεύτερη εφαρμογή
Εβδομάδα Μελέτης

Αποτελέσματα επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενες/οι θα είναι ικανοί να:

1. Γνωρίζουν τον τρόπο που υλοποιεί και χειρίζεται η Python τα βασικά στοιχεία μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού όπως μεταβλητές, εκφράσεις, εντολές, συναρτήσεις.
2. Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης των δομών ελέγχου και επανάληψης, καθώς και των βασικών δομών δεδομένων που υποστηρίζει η Python.
3. Ορίζουν κατάλληλους τύπους δεδομένων στα προγράμματά τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Python.
4. Αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών παραδειγμάτων προγραμματισμού που υποστηρίζει η Python, συγκεκριμένα του διαδικαστικού, του αντικειμενοστραφούς και του συναρτησιακού προγραμματισμού
5. Θα μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα σε Python

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε όσους θέλουν να ισχυροποιήσουν την θέση τους στον τομέα της πληροφορικής, του web development και του data analysis
 • σε επιστήμονες και τεχνικούς πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • σε προγραμματιστές που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού
 • σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού Python ως εργαλείο εισαγωγικής εκπαίδευσης στον προγραμματισμό
 • Σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ανάλυση δεδομένων
 • σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου που επιθυμεί να μάθει βασικές αρχές προγραμματισμού και μια σύγχρονη, εύκολα κατανοητή και άμεσα εφαρμόσιμη γλώσσα προγραμματισμού για τις καθημερινές επαγγελματικές και προσωπικές ασχολίες της/του.
Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Machine learning

Ενώ οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη “τρέχουν” με ταχύτητα “φωτός” και η ίδια έρχεται να φέρει κοσμοιστορικές αλλαγές στον τροπο που ζούμε και στο πεδίο της εργασίας, ανακοινώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρώτο Πανεπιστημιακό Επιμορφωτικό πρόγραμμα με Πιστοποιητικό (με μονάδες ECTS) πάνω στο Machine Learning. Ακολουθώντας τα πιο επιτυχημένα στη χώρα εξ αποστάσεως […]

 • Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Machine learning

 • Ημ. Έναρξης

  26/06/2023

 • Εγγραφές έως

  09/06/2023

 • Διάρκεια

  200

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Cyber Security (Κυβερνοασφάλεια)

Μετά το πολύ πετυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην Python το Πανεπιστήμιο Πατρών με το κορυφαίο στην Ελλάδα Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Coding School του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΕΚΕΚ “Cyber Security” παρέχοντας  Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.   Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης και έξτρα Πιστοποίηση “Cyber Security“ Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ […]

 • Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Cyber Security (Κυβερνοασφάλεια)

 • Ημ. Έναρξης

  26/06/2023

 • Εγγραφές έως

  09/06/2023

 • Διάρκεια

  200

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Big Data Analytics

Μετά το πολύ πετυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην Python, το Πανεπιστήμιο Πατρών με μία από τις κορυφαίες στην Ελλάδα Πολυτεχνικές Σχολές πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Coding School του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΕΚΕΚ το 200 ωρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “BIG DATA ANALYTICS” παρέχοντας  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και έξτρα Πιστοποίηση “Big Data Analytics” […]

 • Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Big Data Analytics

 • Ημ. Έναρξης

  26/06/2023

 • Εγγραφές έως

  09/06/2023

 • Διάρκεια

  200

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες