Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας

 • Ημ. Έναρξης: 29/04/2024
 • Εγγραφές έως: 17/04/2024
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Το πρώτο Σεμινάριο με Πιστοποιητικό ΑΕΙ και Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS πάνω στην Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας ξεκινάει από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΕΚΕΚ στις 29 Απριλίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

H ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Ελένη Ν. Αλμπάνη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του τμήματος Νοσηλευτικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του προγράμματος – Πιστοποιητικού

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων στις βασικές αρχές διοίκησης των μονάδων υγείας και στην επικαιροποίηση των γνώσεων τους στις νέες τάσεις που διέπουν τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, υπό το πρίσμα των σύγχρονων πολιτικών και διαδικασιών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και θα αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί  στον τομέα της υγείας και της διοίκησης των μονάδων υγείας, να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση πόρων και την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στις εν λόγω μονάδες, να κατανοήσουν εις βάθος το θεσμικό πλαίσιο και τους τελευταίους μετασχηματισμούς του, να μπορούν να σχεδιάσουν στρατηγικά και άλλα που θα δείτε αναλυτικά παρακάτω.

Το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει στους επιμορφούμενους όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις.

Οφέλη

Έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να:

• Έχουν κατανοήσει το εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας.
Αντιληφθούν την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου συστήματος υγείας.
• Κατανοήσουν την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας τα οποία διασφαλίζουν τη λειτουργία του συστήματος υγείας.
• Γνωρίσουν το θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφορά στο σύστημα υγείας τόσο στη διαχρονική του εξέλιξη, όσο και στο πρόσφατο χρονικό διάστημα.
• Κατανοήσουν τη διαβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, τον τρόπο διάρθρωσής τους και τις δυναμικές και αδυναμίες που διέπουν αυτές στο Ελληνικό σύστημα υγείας.
• Μπορούν να κατανοήσουν τους τρόπους χρηματοοικονομικής διαχείρισης των μονάδων υγείας.
• Αντιληφθούν τις έννοιες της ποιότητας και της διοίκησης ολικής ποιότητας, καθώς και τη σημασία της πιστοποίησής της στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
• Γνωρίσουν τη συνεισφορά της εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου και της ανίχνευσης των κινδύνων στις μονάδες υγείας.
• Κατανοήσουν την αλλαγή κουλτούρας στα συστήματα υγείας μέσα από το πλαίσιο της κλινικής διακυβέρνησης.
• Αντιληφθούν την αναγκαιότητα και τους τρόπους ενεργοποίησης στρατηγικού σχεδιασμού και της στοχοθεσίας των οργανισμών παροχής φροντίδας υγείας.
• Γνωρίσουν τα σύγχρονα θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας που προκύπτουν στα συστήματα υγείας.
• Κατανοήσουν το ρόλο της δημόσιας υγείας στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Θεματικές ενότητες

Όλες οι θεματικές ενότητες παρέχουν ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 1. Βασικές Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Μονάδων Υγείας
 2. Διαβάθμιση υπηρεσιών υγείας
 3. Χρηματοοικονομική διαχείριση Νοσηλευτικών μονάδων
 4. Ποιότητα, Πιστοποίηση, έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων στις Μονάδες Υγείας
 5. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Κλινική Διακυβέρνηση
 6. Πληροφοριακά Συστήματα και νέες τεχνολογίες
 7. Σύγχρονα θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας
 8. Δημόσια υγεία στο σύγχρονο υγειονομικό περιβάλλον

Δείτε εδώ αναλυτικά την περιγραφή των θεματικών ενοτήτων και του προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλους εν δυνάμει εργαζόμενους ή εργαζόμενους / στελέχη Υπηρεσιών Υγείας, α΄ και β΄ βαθμού (ΠΕ, ΤΕ)
 • Σε στελέχη ή εν δυνάμει στελέχη στον χώρο της υγείας (προϊσταμένους, υποδιευθυντές, διευθυντές)
 • Σε όσους απασχολούνται σε διευθύνσεις / τμήματα Προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας, ή σε υπαλλήλους/ στελέχη οι οποίοι από θέση ευθύνης εποπτεύουν, συντονίζουν ή είναι υπεύθυνοι ομάδων και έργων σε Υπηρεσίες Υγείας.
 • Σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας.
 • Σε εργαζόμενους (ΔΕ κατηγορίας) που εργάζονται σε μονάδες υγείας σε οποιονδήποτε κλάδο(διοικητικό,νοσηλευτικό, τεχνικό, κ.λ.π.) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο διοίκησης.
 • Φοιτητές ΑΕΙ Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, και άλλων τμημάτων συναφών με τη διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
 • Σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας.
Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Γραπτός Διαγωνισμός Δικαστήρια: Ύλη και Προετοιμασία

Σε 2,5 μήνες αναμένεται ο νέος μεγάλος Γραπτός Διαγωνισμός για μόνιμους στα Δικαστήρια όλης της χώρας από το ΕΣΔΙ που αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ. Το ΕΚΕΚ, ο κορυφαίος φοράς επιμόρφωσης ενηλίκων στην Ελλάδα ξεκινάει στις 22 Απριλίου εξ αποστάσεως πρόγραμμα προετοιμασίας για τον Γραπτό Διαγωνισμό καλύπτωντας όλη την ύλη και τα εξεταζόμενα […]

 • Γραπτός Διαγωνισμός Δικαστήρια: Ύλη και Προετοιμασία

 • Ημ. Έναρξης

  22/04/2024

 • Εγγραφές έως

  17/04/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

λεπτομέρειες

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Mini MBA)

Στις 29 Απριλίου ξεκινάει το κορυφαίο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Mini MBA) με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο και παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα και έχει διάρκεια 9μήνες (360 ώρες). Επειδή είναι ασύγχρονο ο υποψήφιος μπορεί να διαβάζει […]

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Mini MBA)

 • Ημ. Έναρξης

  29/04/2024

 • Εγγραφές έως

  17/04/2024

 • Διάρκεια

  360

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει στις 29 Απριλίου νέο κύκλο στο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά όλους του εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών (2 ΜΟΡΙΑ), 10 μόρια για διορισμούς και […]

 • Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης

  29/04/2024

 • Εγγραφές έως

  17/04/2024

 • Διάρκεια

  400

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες