Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με Πιστοποιητικό

 • Ημ. Έναρξης: 26/02/2024
 • Εγγραφές έως: 01/03/2024
 • Διάρκεια: 450 Ώρες
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Ξεκίνησε το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΕΚΕΚ στις 26 Φεβρουαρίου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα με αιτήσεις έως 1 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και χωρίς εργασίες

Στο τέλος του εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης πάνω στην Ειδική Αγωγή οι επιμορφούμενοι θα λάβουν Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με μονάδες ects από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Επιμόρφωση πάνω στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Πατρών μοριοδοτεί για:

α) διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών με 2 ΜΟΡΙΑ
β) για κρίσεις στελεχών με 1 μόριο
γ) σας εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής

Δείτε εδώ αναλυτικά τις ενότητες του προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες του 9μηνου προγράμματος εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

1.Ορισμός της αναπηρίας – ερμηνευτικά μοντέλα
2. Δικαιώματα – Αναπηρικό κίνημα – Αυτόνομη διαβίωση
3. Καμπές της ιστορίας της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο
4. Γονείς και παιδιά με αναπηρία
5. Στάσεις παιδιών και εκπαιδευτικών προς την αναπηρία/λόγος
6. Ειδική Αγωγή – δομές ΕΑ – νομοθεσία
7. Η ειδική Αγωγή στην Ευρώπη
8. Προεπαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
9. Ένταξη – συνεκπαίδευση
10. Παράλληλη στήριξη – συνδιδασκαλία
11. Διάγνωση και διαγνωστικοί φορείς
12. Προγράμματα ευαισθητοποίησης για την αναπηρία και την ένταξη
13. Συνεργασία εκπαιδευτικών γονέων –συμβουλευτική υποστήριξη
14. Υποστηρικτική τεχνολογία
15. Τεχνολογία και Ειδική Αγωγή
16. Διαφοροποιημένη διδασκαλία
17. Αρχή της εξατομίκευσης – Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης
18. Αποτελεσματική διδασκαλία – προσεγγίσεις
19. Συστήματα οργάνωσης συμπεριφοράς
21. Χαρισματικά – περιεχόμενο και παρεμβάσεις
22. Νοητική αναπηρία – περιεχόμενο και  παρεμβάσεις
23. Διαταραχές αυτιστικού Φάσματος – περιεχόμενο και Παρεμβάσεις
24. Κινητικές αναπηρίες
25. Κωφά –περιεχόμενο, Κωφά – παρεμβάσεις
26. Τυφλά – περιεχόμενο, Τυφλά – παρεμβάσεις
27. Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και παρεμβάσεις
28. Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα: Περιεχόμενο και Παρεμβάσεις

Δείτε το δείγμα του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με μονάδες ects

πτυχίο πανεπιστήμιο πατρών

ΔΙΔΑΚΤΡΑ για το 9μηνο σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής (Με μόνο 65 ευρώ εγγραφή)

 • Εάν κάνετε εγγραφή έως 1 Μαρτίου το κόστος μειώνεται στα 185 ευρώ (ΟΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)
 • Αναπληρωτές ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 230 ευρώ
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 230 ευρώ
 • ΑΜΕΑ: 220 ευρώ
 • Κανονικό τέλος: 350 ευρώ

 ΕΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ στο σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής τότε μπορείτε να ενταχθείτε και το ανερχόμενο και πολύ σημαντικό ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ μόνο με 65 ευρώ εγγραφή!  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αιτήσεις έως 1 Μαρτίου για κατοχύρωση της έκπτωσης

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών, ώστε να αποκτήσουν πολύπλευρες γνώσεις και δεξιότητες που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της ειδικής αγωγής.

Ο χώρος της ειδικής αγωγής είναι διεπιστημονικός και χαρακτηρίζεται από ετερογένεια και ποικιλομορφία. Ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα δίνεται έμφαση στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και στην υιοθέτηση πολιτικών και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων με στόχο την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριων αυτών.

Απώτερος στόχος όλων αυτών των πρακτικών είναι η επίτευξη της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική πραγματικότητα και στην κοινωνία εν γένει.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση με βασικές έννοιες και πρακτικές που συναντώνται στον τομέα της ειδικής αγωγής και διαθέτουν εμπειρική τεκμηρίωση. Αρχικά, έμφαση δίνεται στην αποσαφήνιση βασικών εννοιών όπως πχ. της αναπηρίας, την εξοικείωση με βασικά θεωρητικά μοντέλα και πρακτικές που οριοθετούν την ειδική αγωγή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξοικείωση με ιστορικές διαστάσεις της αναπηρίας και των κινημάτων, καθώς και μοντέλα εκπαίδευσης των αναπήρων.

Μελετώνται, επιπλέον, διαγνωστικά μοντέλα και μορφές παροχής υπηρεσιών, καθώς και αρχές για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Επιχειρείται, τέλος, η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών μορφών αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και επιστημονική επιμόρφωση σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων διδασκαλίας και υποστήριξης στο σχολικό πλαίσιο

Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου νέο κύκλο στο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά όλους του εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών (2 ΜΟΡΙΑ), 10 μόρια για διορισμούς και […]

 • Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης

  26/02/2024

 • Εγγραφές έως

  01/03/2024

 • Διάρκεια

  400

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΕΟΠΠΕΠ

Το εξ αποστάσεως ταχύρρυθμο σεμινάριο που πραγματοποιεί το ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ  έχει ανοικτές αιτήσεις και σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ ώστε να Πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτές ενηλικών και να μοριοδοτηθείτε. Το σεμινάριο του Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ – Το μεγαλύτερο Κέντρο Ερευνών της χώρας) σε συνεργασία […]

 • Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΕΟΠΠΕΠ

 • Ημ. Έναρξης

  26/02/2024

 • Εγγραφές έως

  01/03/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  ΕΚΕΤΑ

λεπτομέρειες

Digital Marketing: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το coding school του ΕΚΕΚ ανακοινώνει την πρώτη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση στην Ελλάδα πάνω στο πρόγραμμα Digital Marketing παρέχοντας το πρώτο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών με μονάδες ECTS στη χώρα. Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα Επιμόρφωσης με Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πατρών στους τομείς “PyThon“, “Big Data Analytics“, “Cyber Security”, “ChatGPT – Τεχνητή Νοημοσύνη” και “Machine Learning”, BlockChain For Finance στις 26 […]

 • Digital Marketing: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Ημ. Έναρξης

  26/02/2024

 • Εγγραφές έως

  01/03/2024

 • Διάρκεια

  250

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες