Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης: 27/11/2023
 • Εγγραφές έως: 11/12/2023
 • Διάρκεια: 400 Ώρες
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου νέο κύκλο στο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά όλους του εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών (2 ΜΟΡΙΑ), 10 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις Τ.Ε. και Δ.Ε. αλλά και για κρίσεις στελεχών καθώς εντάσσει παράλληλα και στους επικουρικούς πίνακες.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΤΙΚΟ: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ που ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ και για ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ και για ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (και σας εντάσσει επιπλέον και στους επικουρικού πίνακες ΕΑΕ) – Γι’ αυτό είναι περιζήτητο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το ετήσιο σεμινάριο είναι 9 μηνών (400 ωρών) και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα – Αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

Μόνο 12 ευρώ το μήνα

Στο σεμινάριο σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα μπορείτε να ενταχθείτε μόνο με 65 ευρώ προκαταβολή

Μετά το υπόλοιπο των διδάκτρων ισούται με 12 ευρώ το μήνα! Το σεμινάριο παρέχει 16 ECTS!

Το σεμινάριο δεν έχει ΚΑΘΟΛΟΥ εξετάσεις ΟΥΤΕ εργασίες.

Στο τέλος του σεμιναρίου ο επιμορφούμενος λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταπιάνεται με τις βασικές έννοιες και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή με τις κατηγορίες τη Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, την ανίχνευσή τους και την αξιολόγηση τους.

Παράλληλα ο επιμορφούμενος θα εμβαθύνει στα Χαρακτηριστικά και την εκπαιδευτική διαχείριση μεταξύ άλλων και των παρακάτω:

 • Νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN & σύνδρομο WILLIAMS
 • Αναπηρίες: κινητικές – αισθητηριακές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Τέλος οι επιμορφούμενοι στο Γ’ Μέρος θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, με την οργάνωση και λειτουργία των διεπιστημονικών ομάδων και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, με τις Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση Ε.Ε.Α, με τις πρακτικές συμπερίληψης και τα τμήματα ένταξης

ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που έχει μεγάλη εμπειρία στην Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο σεμιναριακό αλλά και σε επίπεδο σπουδών είτε προπτυχιακό είτε μεταπτυχιακό.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ για το 9μηνο σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής (Μόνο 185 ευρώ – ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)

Εάν κάνετε εγγραφή έως 11 Δεκεμβρίου το κόστος μειώνεται στα 185 ευρώ (ΟΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)
 Αναπληρωτές ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 230 ευρώ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 230 ευρώ
ΑΜΕΑ: 220 ευρώ
 Κανονικό τέλος: 350 ευρώ

ΕΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ στο σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής τότε μπορείτε να ενταχθείτε και το ανερχόμενο και πολύ σημαντικό ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οφέλη

Μοριοδότηση

Με το εν λόγω Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ο επιμορφούμενος λαμβάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)

– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

– Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών, ώστε να αποκτήσουν πολύπλευρες γνώσεις και δεξιότητες που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της ειδικής αγωγής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με:

α) τις βασικές έννοιες και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα,

β) τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και την εκπαιδευτική τους διαχείριση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και

γ) τις πιο σημαντικές και καλές πρακτικές για τη συμπερίληψη των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους», καθώς και την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

Οι γνώσεις στα ανωτέρω πεδία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες για την ανίχνευση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Μαθησιακών Δυσκολιών, την υποστήριξη των μαθητών και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευση

Θεματικές ενότητες

Μέρος Α: Βασικές έννοιες και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Θ.Ε.1: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: έννοια, περιεχόμενο, προσεγγίσεις.
 • Θ.Ε.2: Το ελληνικό σύστημα της Ε.Α.Ε.: ιστορία, θεσμικό πλαίσιο, δομές.
 • Θ.Ε.3:Προσωπικο, καθήκοντα και διαδικασίες στις δομές Ε.Α.Ε.
 • Θ.Ε.4: Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών: εκπαιδευτική αξιολόγηση και γνωμάτευση μαθητριών/τών με Ε.Ε.Α.

Μέρος Β: Κατηγορίες ΕΕΑ. Χαρακτηριστικά και εκπαιδευτική υποστήριξη.

 • Θ.Ε.5: Νοητική αναπηρία, Σύνδρομο Down & Σύνδρομο Williams.
 • Θ.Ε.6: Αναπηρίες: κινητικές – αισθητηριακές.
 • Θ.Ε.7: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
 • Θ.Ε.8: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Θ.Ε.9: Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Μέρος Γ: Η εκπαίδευση των μαθητριών/τών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

 • Θ.Ε.10: Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών ομάδων στην Ε.Α.Ε: συνεργασία εκπαιδευτικών.
 • Θ.Ε.11: Συνεργασία σχολείου – οικογένειας μαθητριών/των με Ε.Ε.Α.
 • Θ.Ε.12: Προγράμματα σπουδών και υποστηρικτικό υλικό για την Ε.Α.Ε.
 • Θ.Ε.13: Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση μαθητριών/των με Ε.Ε.Α.
 • Θ.Ε.14: Η εκπαίδευση των μαθητριών/τών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο: πρακτικές συμπερίληψης.
 • Θ.Ε.15: Η εκπαίδευση των μαθητριών/τών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο: εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα στο τμήμα ένταξης.
 • Θ.Ε. 16: Επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

 • Σε όσους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή αδιόριστους) θέλουν να λάβουν μοριοδότηση για Διορισμούς – Προσλήψεις, ΑΣΕΠ – Πίνακες
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων που θέλουν να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης και να μοριοδοτηθούν στις κρίσεις
 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού
 • Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
 • Σε όλους τους απόφοιτους αλλά και τελειόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών ευρύτερα
 • Σε όσους θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα
 • Σε όσους φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και άλλα πάνω στις επιστήμες της αγωγής και στα παιδαγωγικά
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε άλλες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης
Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΕΟΠΠΕΠ

Το εξ αποστάσεως ταχύρρυθμο σεμινάριο που πραγματοποιεί το ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ  έχει ανοικτές αιτήσεις και σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ ώστε να Πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτές ενηλικών και να μοριοτηθείτε. Το σεμινάριο του Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ – Το μεγαλύτερο Κέντρο Ερευνών της χώρας) σε συνεργασία […]

 • Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΕΟΠΠΕΠ

 • Ημ. Έναρξης

  18/12/2023

 • Εγγραφές έως

  11/12/2023

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  ΕΚΕΤΑ

λεπτομέρειες

Digital Marketing: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το coding school του ΕΚΕΚ ανακοινώνει την πρώτη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση στην Ελλάδα πάνω στο πρόγραμμα Digital Marketing παρέχοντας το πρώτο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών με μονάδες ECTS στη χώρα. Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα Επιμόρφωσης με Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πατρών στους τομείς “PyThon“, “Big Data Analytics“, “Cyber Security”, “ChatGPT – Τεχνητή Νοημοσύνη” και “Machine Learning”, BlockChain For Finance στις 27 […]

 • Digital Marketing: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Ημ. Έναρξης

  27/11/2023

 • Εγγραφές έως

  11/12/2023

 • Διάρκεια

  250

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

ChatGPT: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Με πολλή χαρά το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το coding school του ΕΚΕΚ ανακοινώνει την πρώτη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση στην Ελλάδα πάνω στο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT παρέχοντας το πρώτο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με μονάδες ECTS στη χώρα. Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα Επιμόρφωσης με Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πατρών στους τομείς “PyThon“, “Big Data Analytics“, “Cyber Security” και […]

 • ChatGPT: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Ημ. Έναρξης

  27/11/2023

 • Εγγραφές έως

  11/12/2023

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες