Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης: 29/07/2024
 • Εγγραφές έως: 24/07/2024
 • Διάρκεια: 400 Ώρες
 • Φορέας:
Δημιουργία Αίτησης

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει στις 29 Ιουλίου νέο κύκλο στο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά όλους του εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών (2 ΜΟΡΙΑ), 10 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις Τ.Ε. και Δ.Ε. αλλά και για κρίσεις στελεχών καθώς εντάσσει παράλληλα και στους επικουρικούς πίνακες.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΤΙΚΟ: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ που ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ και για ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ και για ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (και σας εντάσσει επιπλέον και στους επικουρικού πίνακες ΕΑΕ) – Γι’ αυτό είναι περιζήτητο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το ετήσιο σεμινάριο είναι 9 μηνών (400 ωρών) και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα – Αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

Μόνο 12 ευρώ το μήνα

Στο σεμινάριο σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα μπορείτε να ενταχθείτε μόνο με 65 ευρώ προκαταβολή

Μετά το υπόλοιπο των διδάκτρων ισούται με 12 ευρώ το μήνα! Το σεμινάριο παρέχει 16 ECTS!

Το σεμινάριο δεν έχει ΚΑΘΟΛΟΥ εξετάσεις ΟΥΤΕ εργασίες.

Στο τέλος του σεμιναρίου ο επιμορφούμενος λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταπιάνεται με τις βασικές έννοιες και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή με τις κατηγορίες τη Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, την ανίχνευσή τους και την αξιολόγηση τους.

Παράλληλα ο επιμορφούμενος θα εμβαθύνει στα Χαρακτηριστικά και την εκπαιδευτική διαχείριση μεταξύ άλλων και των παρακάτω:

 • Νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN & σύνδρομο WILLIAMS
 • Αναπηρίες: κινητικές – αισθητηριακές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Τέλος οι επιμορφούμενοι στο Γ’ Μέρος θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, με την οργάνωση και λειτουργία των διεπιστημονικών ομάδων και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, με τις Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση Ε.Ε.Α, με τις πρακτικές συμπερίληψης και τα τμήματα ένταξης

ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που έχει μεγάλη εμπειρία στην Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο σεμιναριακό αλλά και σε επίπεδο σπουδών είτε προπτυχιακό είτε μεταπτυχιακό.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ για το 9μηνο σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής (Μόνο 185 ευρώ – ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)

Εάν κάνετε εγγραφή έως 24 Ιουλίου το κόστος μειώνεται στα 185 ευρώ (ΟΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)
 Αναπληρωτές ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 230 ευρώ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 230 ευρώ
ΑΜΕΑ: 220 ευρώ
 Κανονικό τέλος: 350 ευρώ

ΕΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ στο σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής τότε μπορείτε να ενταχθείτε και το ανερχόμενο και πολύ σημαντικό ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οφέλη

Μοριοδότηση

Με το εν λόγω Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ο επιμορφούμενος λαμβάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)

– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

– Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών, ώστε να αποκτήσουν πολύπλευρες γνώσεις και δεξιότητες που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της ειδικής αγωγής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με:

α) τις βασικές έννοιες και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα,

β) τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και την εκπαιδευτική τους διαχείριση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και

γ) τις πιο σημαντικές και καλές πρακτικές για τη συμπερίληψη των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους», καθώς και την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

Οι γνώσεις στα ανωτέρω πεδία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες για την ανίχνευση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Μαθησιακών Δυσκολιών, την υποστήριξη των μαθητών και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευση

Θεματικές ενότητες

Μέρος Α: Βασικές έννοιες και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Θ.Ε.1: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: έννοια, περιεχόμενο, προσεγγίσεις.
 • Θ.Ε.2: Το ελληνικό σύστημα της Ε.Α.Ε.: ιστορία, θεσμικό πλαίσιο, δομές.
 • Θ.Ε.3:Προσωπικο, καθήκοντα και διαδικασίες στις δομές Ε.Α.Ε.
 • Θ.Ε.4: Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών: εκπαιδευτική αξιολόγηση και γνωμάτευση μαθητριών/τών με Ε.Ε.Α.

Μέρος Β: Κατηγορίες ΕΕΑ. Χαρακτηριστικά και εκπαιδευτική υποστήριξη.

 • Θ.Ε.5: Νοητική αναπηρία, Σύνδρομο Down & Σύνδρομο Williams.
 • Θ.Ε.6: Αναπηρίες: κινητικές – αισθητηριακές.
 • Θ.Ε.7: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
 • Θ.Ε.8: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Θ.Ε.9: Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Μέρος Γ: Η εκπαίδευση των μαθητριών/τών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

 • Θ.Ε.10: Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών ομάδων στην Ε.Α.Ε: συνεργασία εκπαιδευτικών.
 • Θ.Ε.11: Συνεργασία σχολείου – οικογένειας μαθητριών/των με Ε.Ε.Α.
 • Θ.Ε.12: Προγράμματα σπουδών και υποστηρικτικό υλικό για την Ε.Α.Ε.
 • Θ.Ε.13: Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση μαθητριών/των με Ε.Ε.Α.
 • Θ.Ε.14: Η εκπαίδευση των μαθητριών/τών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο: πρακτικές συμπερίληψης.
 • Θ.Ε.15: Η εκπαίδευση των μαθητριών/τών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο: εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα στο τμήμα ένταξης.
 • Θ.Ε. 16: Επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

 • Σε όσους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή αδιόριστους) θέλουν να λάβουν μοριοδότηση για Διορισμούς – Προσλήψεις, ΑΣΕΠ – Πίνακες
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων που θέλουν να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης και να μοριοδοτηθούν στις κρίσεις
 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού
 • Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
 • Σε όλους τους απόφοιτους αλλά και τελειόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών ευρύτερα
 • Σε όσους θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα
 • Σε όσους φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και άλλα πάνω στις επιστήμες της αγωγής και στα παιδαγωγικά
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε άλλες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης
Δημιουργία Αίτησης

Σεμινάρια

Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά το πρώτο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα αποκλειστικά πάνω στο ChatGPT σε Ελλάδα και Ευρώπη ανακοινώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-learning) διάρκειας 4 μηνών στην Τεχνητή Νοημοσύνη το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη (“hands on”) πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία, στις εφαρμογές και Τεχνικές A.I. σε πραγματικά προβλήματα και την αντιμετώπιση σφαλμάτων. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη […]

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή του CHATGPT

 • Ημ. Έναρξης

  29/07/2024

 • Εγγραφές έως

  24/07/2024

 • Διάρκεια

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών που ανακοινώνει το 1ο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πανεπιστημιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-learning) πάνω στην Τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά για Εκπαιδευτικούς το οποίο παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες ECTS και είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε. Μέσω του προγράμματος θα μάθετε να χρησιμοποιείται (με πρακτικά παραδείγματα) πάνω από […]

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 • Ημ. Έναρξης

  29/07/2024

 • Εγγραφές έως

  24/07/2024

 • Διάρκεια

  420

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

Το πρώτο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό μοριοδοτούμενο 7μηνο σεμινάριο στην Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ανακοινώνεται με έναρξη στις 24 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη καθώς παρέχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως […]

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Management)

 • Ημ. Έναρξης

  29/07/2024

 • Εγγραφές έως

  24/07/2024

 • Διάρκεια

  300

 • Φορέας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

λεπτομέρειες