Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Το 1ο Πιστοποιητικό ΑΕΙ που μοριοδοτεί συμβούλους

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει το Μοριοδοτούμενο για διορισμούς και προσλήψεις επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό σεμινάριο του Παν.Πατρών στην Ελλάδα που παρέχει Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και έξτρα μοριοδότηση για προσλήψεις συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΣΔΕ

Για να λάβετε μοριοδότηση θα πρέπει να έχετε Πιστοποιητικό από δημόσιο Πανεπιστήμιο

Το 9μηνο πρόγραμμα με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις καθώς πραγματοποιείται από δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό ορίζει ο νόμος.

Παράλληλα βεβαίως μοριοδοτεί και για τις προσλήψεις Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα ΣΔΕ ενώ αποτελεί ισχυρό χαρτί για τον ιδιωτικό τομέα

Πιστοποιητικό κατάρτισης – Πανεπιστημιακή εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην εκτέλεση επαγγελματικών λειτουργιών που άπτονται της παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στην εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και απασχόληση με αποδέκτες μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες τρεις ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Β) Σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Επαγγελματίες Υγείας.

Γ) Σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το ετήσιο σεμινάριο είναι 9 μηνών (400 ωρών) και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα – Αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

Αιτήσεις έως τις 24 Ιουλίου για κατοχύρωση έκπτωσης στα 185 ευρώ από 350 ευρώ

Τα Δίδακτρα για το 9μηνο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα έχουν μεγάλη έκπτωση. Μπορείτε να ενταχθείτε εξ αποστάσεως και ασύγχρονα με μόνο 185 ευρώ κάνοντας αίτηση παρακάτω

185 ευρώ (σε δώσεις) από 350

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 400 ωρών και αρθρώνεται σε τρία μέρη:

Α) Στο πρώτο μέρος οι επιμορφούμενοι έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής με έμφαση στη συμβουλευτική σχέση.

Β) Στο δεύτερο μέρος οι επιμορφούμενοι εστιάζουν στην έννοια και τη φύση της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο θεωρητικό υπόβαθρο της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου και στις βασικές λειτουργίες του θεσμού.

Γ) Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι εστιάζονται στην ανάπτυξη και διαχείριση δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον.

ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αυτό είναι το Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό Παν.Πατρών