Γραπτός Διαγωνισμός Δικαστήρια 2024: Ύλη και Προετοιμασία

Σε 2,5 μήνες αναμένεται ο νέος μεγάλος Γραπτός Διαγωνισμός για μόνιμους στα Δικαστήρια όλης της χώρας από το ΕΣΔΙ που αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Το ΕΚΕΚ, ο κορυφαίος φοράς επιμόρφωσης ενηλίκων στην Ελλάδα ξεκινάει στις 13 Μαΐου εξ αποστάσεως πρόγραμμα προετοιμασίας για τον Γραπτό Διαγωνισμό καλύπτοντας όλη την ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Γραπτός Διαγωνισμός για μόνιμους στα Δικαστήρια – Αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ

Όλα τα πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ μπορούν να συμμετάσχουν στον Γραπτό Διαγωνισμό που αφορά 350 μόνιμες θέσεις σε πάνω από 50 πόλεις της χώρας.

Σε δυο στάδια θα πραγματοποιηθεί ο Γραπτός Διαγωνισμός

Ο Γραπτός Διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία, με τη μορφή δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής στα αντικείμενα :

 • Γενική Παιδεία
 • Στοιχεία Πολιτικής Δικονομίας
 • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
 • Στοιχεία Συνταγματικού & Στοιχεία Διοικητικής Δικονομίας
 • Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων & Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων

Στο δεύτερο στάδιο, στο οποίο συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο πρώτο , οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά στην ίδια ύλη.

Προετοιμασία και ύλη, ασκήσεις και λύσεις στο ΕΚΕΚ – Ξεκινάει τμήμα 13 Μαΐου

Μέσω πλατφόρμας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΚΕΚ  θα σας προετοιμάσει για τον Γραπτό Διαγωνισμό του ΕΣΔΙ με το κορυφαίο εκπαιδευτικό υλικό στην χώρα.

Η εξ αποστάσεως προετοιμασία όπου εσείς διαβάζετε όποτε θέλετε εμπεριέχει τα παρακάτω

 • Ύλη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα
 • Παλαιότερα θέματα
 • Δυνατότητα εμπλουτισμού σε περίπτωση που κάτι αλλάξει
 • Νομοθεσίες
 • Ασκήσεις και λύσεις
 • Άρθρα και δοκίμια
 • Ανοικτή πλατφόρμα έως και την ημέρα των εξετάσεων