Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στη Σχολική Νοσηλευτική

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο με Πιστοποιητικό

Σεμινάριο στη Νοηματική γλώσσα – Κοινότητα κωφών

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΕΟΠΠΕΠ

Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακό σεμινάριο στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο εκπαιδευτικών στον Αυτισμό

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Αγωγή Υγείας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία του Παν.Πατρών

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης