Γραπτός Διαγωνισμός Δικαστήρια: Ύλη και Προετοιμασία

Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Mini MBA)

Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΕΟΠΠΕΠ

Digital Marketing: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

ChatGPT: Εξ αποστάσεως Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με Πιστοποιητικό

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Internet Of Things (IoT) σεμινάριο με Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό

Blockchain for Finance: Το 1ο εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό Σεμινάριο με ECTS από το Παν.Πατρών.

Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Machine learning

Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Cyber Security (Κυβερνοασφάλεια)

Εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακό σεμινάριο Big Data Analytics

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στη Σχολική Νοσηλευτική

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο με Πιστοποιητικό

Σεμινάριο στη Νοηματική γλώσσα – Κοινότητα κωφών

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακό σεμινάριο στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο εκπαιδευτικών στον Αυτισμό

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Αγωγή Υγείας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία του Παν.Πατρών

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης